Munkatársaink

Barankainé Spitzer Júliatanácsadó szakpszichológusbarankaine.spitzer.julia.23@fpsz.net
Bartókné Halmai Katalinlogopédusbartokne.halmai.katalin.23@fpsz.net
Buresch Nórapszichológusburesch.nora.23@fpsz.net
Gulyásné Őrhegyi Erikagyógypedagógiai asszisztensgulyasne.orhegyi.erika.23@fpsz.net
Hidi Rékatanácsadó szakpszichológushidi.reka.23@fpsz.net
Leipoldné Fekete Katalinmb tagintézményvezetőleipoldne.fekete.katalin.23@fpsz.net
Pirok Györgyigyógypedagóguspirok.gyorgyi.23@fpsz.net
Simon Tamásgyógytestnevelősimon.tamas.23@fpsz.net
Szegedi Anikógyógypedagógusszegedi.anikó.23@fpsz.net
Vadász Viktóriapszichológusvadasz.viktoria.23@fpsz.net
Váradiné Bayer Tímealogopédusvaradine.bayer.timea.23@fpsz.net